Logo Sekolah
Kuning - Kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan sekolah sebagai jati diri warga sekolah.

Merah  - Kesungguhan bekerja, berani dan bersemangat menghadapi arus perubahan.

Hijau      -  Ketinggian dan keunggulan nilai ilmu dan akhlak dalam setiap perbuatan.

Putih    - Melambangkan kebersihan dan kesucian hati yang wujud dalam kalangan pelajar SKKI bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga mental dan emosi.


No comments:

Post a Comment